Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. mazowieckiego

 • kwota pożyczki do 1.500.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Informujemy, iż w dniu 29.12.2023 r. formalnie zakończył się okres, w którym mogły być udzielane pożyczki, tzw. Okres Budowy Portfela, w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR. Lubelska Fundacja Rozwoju zakończyła ocenę wniosków i dokonała wypłaty wszystkich środków z zawartych umów pożyczek w ramach ww projektu.

Jednocześnie informujemy, że wnioski od pozycji 268 do pozycji 327 nie podlegały i nie będą podlegać ocenie.

Dokumentacja pożyczkowa:

Regulamin FP LFR

Karta produktu Pożyczka płynnościowa POIR

Dokumenty wymagane do wniosku

Podstawy wyceny zabezpieczeń

 

Adres biura w woj. mazowieckim: 05-530 Góra Kalwaria, ul. Dominikańska nr 26

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców z woj. mazowieckiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:

1) pandemią COVID-19 albo

2) rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

 

Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł. Może ona zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych, wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, wyniesie min. 30%.

 

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.: mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego; wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

 

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz