Regionalna Pożyczka Turystyczna

 • kwota pożyczki do 500.000 zł
 • oprocentowanie od 8,22%
 • okres finansowania do 5 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Regionalną Pożyczką Turystyczną sfinansować można m.in.:

– wyposażenie hoteli, pensjonatów i restauracji

– urządzenia do gastronomii

– sprzęt sportowy, w tym rowery i hulajnogi elektryczne

– dokończenie realizacji inwestycji budowlanej

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

Oprocentowanie rynkowe w oparciu o stopę referencyjną, uzależnioną od sytuacji finansowej i zabezpieczenia, obliczaną w oparciu o aktualną stopę bazową ustalaną przez Komisję Europejską.

 

O O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Metryka IF Regionalna Pożyczka Turystyczna

Wyciąg z Regulaminu

Skontaktuj się z nami

 

 

W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą wydatki inwestycyjne (wraz z podatkiem od towarów i usług) Ostatecznych Odbiorców realizowane na terenie województwa łódzkiego, mające na celu:

 • poszerzenie oferty turystycznej (i/lub okołoturystycznej),
 • wprowadzenie nowych produktów/usług turystycznych,
 • wydłużenie okresu oferowania usług turystycznych o charakterze sezonowym,
 • podniesienie jakości oferowanych produktów i usług turystycznych.

Typy projektów

 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie robót budowlanych i remontowych (budowa, przebudowa, modernizacja lub remont obiektów i infrastruktury wraz z wyposażeniem) związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie robót budowlanych i remontowych (budowa, przebudowa, modernizacja lub remont obiektów i infrastruktury wraz z wyposażeniem) związanych z ich przystosowaniem do prowadzenia działalności turystycznej,
 • tworzenie trwałych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych.

 

Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz