Pożyczka duża

 • kwota pożyczki od 250.000 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie 0,15%
 • okres finansowania do 8 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

 

Możliwość otrzymania pożyczki w kwocie max do 1 mln zł

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wzór umowy pożyczki preferencyjnej

Wyciąg z regulaminu

W ramach instrumentu finansowane mogą być inwestycje początkowe realizowane na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych produktów/usług,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii,
 • wdrożenie nowych produktów i usług opartych na TIK(np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.   

null

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz