Pożyczka mała

 • kwota pożyczki od 5.000 zł do 250.000 zł
 • oprocentowanie 7,17%*
 • okres finansowania do 5 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

INFORMACJA

Z uwagi na ograniczony budżet projektu informujemy, że wnioski o pożyczkę małą przyjmowane będą do dnia 31.01.2022 włącznie.

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro lub mały przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

*oprocentowanie w wysokości aktualnej stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wzór umowy pożyczki preferencyjnej

Wyciąg z regulaminu

W ramach instrumentu finansowane mogą być inwestycje początkowe realizowane na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii
 • wdrożenie nowych produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
null
 

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz