Pożyczka mała

 • kwota pożyczki od 5.000 zł do 250.000 zł
 • oprocentowanie 2,84%
 • okres finansowania do 5 lat
 • okres karencji do 12 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Od 28.10.2022 trwa nabór wniosków. Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są:

– w formie papierowej w oddziałach LFR: w Lublinie, Białej Podlaskiej oraz Zamościu

– w formie elektronicznej, przesyłając wniosek na adres: lubelskie@lfr.lublin.pl

 

Informujemy, że na dzień 19-09-2023 wartość podpisanych umów i przyjętych wniosków wynosi 10.299.792,58 zł, kwota dostępnych środków w ramach projektu dla pożyczki małej wynosi 10.105.263,16 zł.

Przyjmowane będą wnioski do kwoty 120% alokacji, tj. do 12.126.315,79 zł.

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro lub mały przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Oprocentowanie w wysokości połowy aktualnej stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Regulamin FP LFR

Karta Produktu – Pożyczka mała

W ramach instrumentu finansowane mogą być inwestycje początkowe realizowane na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii
 • wdrożenie nowych produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
null
 

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz