Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. lubelskiego

 • kwota pożyczki do 1.500.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. lubelskiego został zakończony w dniu 26-05-2023 o godz. 10.00.

 

Informujemy, że wpłynęło 298 wniosków na łączną wartość 222.838.112,34 zł.

Lista złożonych wniosków

 

Aktualnie prowadzona jest ocena wniosków złożonych w dniu 23-05-2023 do numeru 80 (włącznie).
Łączna wartość wniosków złożonych do tego terminu i podlegających ocenie wynosi 61.787.882,34 zł.
Pozostałe wnioski znalazły się na liście rezerwowej, a ich rozpatrzenie będzie uzależnione od wyników oceny wcześniej złożonych wniosków. Dostępna alokacja środków wynosi 25.000.000,00 zł.

 

O porządku zawieranych umów pożyczki decyduje kolejność złożenia wniosków.

Dokumentacja pożyczkowa:

Regulamin FP LFR

Karta produktu Pożyczka płynnościowa POIR

Dokumenty wymagane do wniosku

Podstawy wyceny zabezpieczeń

Prosimy aby w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją umieszczoną na niniejszej stronie.

GENERATOR WNIOSKÓW

W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Doradcami Klienta pod nr tel.: 83 344-06-50; 84 639-08-60; 41 313-31-77; 81 528-43-03; 81 528-43-04; 81 528-43-05; 81 528-43-17; 81 528-43-24; 81 528-43-27; 81 528-43-32.

Skontaktuj się z nami

 

 

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców z woj. lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:

1) pandemią COVID-19 albo

2) rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

 

Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł. Może ona zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych, wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, wyniesie min. 30%.

 

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.: mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego; wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

 

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz