Pożyczka płynnościowa POIR

 • kwota pożyczki do 15.000.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Informujemy, że w dniu 10.10.2020 r. o godzinie 8.00 wstrzymany został nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR /woj. Lubelskie/ ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 

Dowiedz się więcej:

Na jaki cel?
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych,
 • zakup towarów i usług,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu.

Dla kogo?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę w woj. lubelskim znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki – 15 mln zł, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
 • dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
 • 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r.,
 • zadeklarowana i zweryfikowana przez LFR kwota na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy,
 • spłacie podlega wyłącznie kapitał pożyczki,
 • brak kosztów związanych z udzieleniem finansowania,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto.

Regulamin

Dokumenty wymagane do wniosku

Formularz rozliczenia wydatków  (po uzupełnieniu, plik należy przesłać na adres: rozliczenie@lfr.lublin.pl)

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz