Pożyczka preferencyjna

 • kwota pożyczki od 5.000 zł do 600.000 zł
 • oprocentowanie 0,19%
 • okres finansowania do 5 lat
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny min 20% netto

 

Możliwość finansowania majątku obrotowego – materiałów i surowców do produkcji, towarów handlowych – w związku z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki lub rozpoczęciem działalności w nowej branży

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wyciąg z regulaminu

W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa lubelskiego i obejmujących:

 • nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem nabycia pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności oraz rozszerzeniem rynku zbytu.
Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nieprowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego;
 • zakup materiałów i surowców w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności.
 • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz