Pożyczka rynkowa

  • kwota pożyczki od 5.000 zł do 600.000 zł
  • oprocentowanie od 0,79%
  • okres finansowania do 5 lat
  • prowizja od udzielenia pożyczki brak
  • wkład własny min 20% netto

 

Możliwość sfinansowania zakupu środków transportu przez przedsiębiorstwa działające w branży transportu drogowego towarów

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wyciąg z regulaminu

W ramach instrumentu możliwe jest finansowanie rzeczowego majątku trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe jest częściowe sfinansowanie majątku obrotowego, w ramach planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz w związku z realizowanymi działaniami w zakresie innowacji lub badań.

 

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

  • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia lub środków transportu,
  • nabycie nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • zakup towarów, materiałów lub surowców,
  • finansowanie należności, finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz