Rozliczenie wydatków pożyczki POIR 2023

Rozliczenie należy przesyłać na adres e-mail: rozliczenie@lfr.lublin.pl

 

Informujemy, że trwa proces weryfikacji rozliczeń wykorzystania środków POIR. W pierwszej kolejności procesowane są rozliczenia Umów Inwestycyjnych zawartych w II i III kwartale 2023 r. Informacje o akceptacji przedłożonych rozliczeń lub konieczności ich uzupełnień będą przekazywane Państwu drogą mailową.

Dowiedz się więcej:

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz