Pożyczka płynnościowa ponadregionalna

 • Dla województwa
 • Mazowieckiego
 • Podlaskiego
 • Kujawsko-Pomorskiego
 • Warmińsko-Mazurskiego
 • Lubelskiego

W dn. 13-11-2020 r. od godz 16.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową Makroregion Pn-Wsch

Wnioski można składać osobiście lub w formie elektronicznej na adres pozyczka.poir@lfr.lublin.pl

Na jaki cel?
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych,
 • zakup towarów i usług,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności.

Dla kogo?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę w jednym z województw: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub są nią zagrożeni.

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki – 15 mln zł*, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
 • dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
 • 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r.
 • zadeklarowana i zweryfikowana przez LFR kwota na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.
 • spłacie podlega wyłącznie kapitał pożyczki,
 • brak kosztów związanych z udzieleniem finansowania,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki – 6 lat; karencja do 6 miesięcy,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto,
 • brak wymogu wkładu własnego.

*ze względu na ograniczenia narzucone warunkami Projektu LFR zastrzega ograniczenie maksymalnej kwoty przyznanej pożyczki;

Regulamin

Formularz rozliczenia wydatków  (po uzupełnieniu, plik należy przesłać na adres: rozliczenie@lfr.lublin.pl)

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz