Komunikat w sprawie COVID-19

Mając na celu minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego jaki powstał w następstwie epidemii koronawirusa COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju podjęła decyzję o następujących działaniach:

W okresie od dnia 31-03-2020 r. do 30-06-2020 r. obniżona zostanie wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kapitału do wysokości stopy referencyjnej, wskazanej w Regulaminie stanowiącym załącznik do umowy pożyczki, w części: Oprocentowanie i opłaty; jest to najniższy możliwy do zastosowania poziom oprocentowania, który nie przysporzy przedsiębiorcy pomocy publicznej.

W okresie tym nie będą podejmowane działania windykacyjne w stosunku do zobowiązań, których przeterminowanie nastąpiło po 31-03-2020 r.

Informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o dodatkową 6-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych z opcją wydłużenia okresu spłaty pożyczki. W takim wypadku wymagane jest złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku wraz z uzasadnieniem, że sytuacja związana w epidemią COVID-19 spowodowała lub może spowodować problemy z prawidłową obsługą pożyczki. W przypadku pożyczek preferencyjnych do wniosku obligatoryjnie należy załączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Zarówno składane wnioski jak i decyzje LFR przekazywane będą drogą e-mail. Po zakończeniu stanu epidemii podpisane zostaną stosowne aneksy do umów.

Dowiedz się więcej:

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz