Pożyczka dla Małopolski płynnościowa dla start-up

  • dla MSP działających nie dłużej niż 24 m-ce
  • kwota pożyczki od 10.000 zł do 500.000 zł
  • oprocentowanie 0%
  • okres finansowania do 7 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • prowizja od udzielenia pożyczki brak
  • wkład własny brak

 

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje, że z dniem 28.10.2021 zawiesza do odwołania nabór wniosków o Pożyczkę dla Małopolski płynnościową dla start-up.

 

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa małopolskiego, działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Karta Produktu

Skontaktuj się z nami

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

null

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz