Pożyczka dla Małopolski dla start-up

 • dla MSP działających nie dłużej niż 24 m-ce
 • kwota pożyczki od 10.000 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie od 1,21%*
 • okres finansowania do 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje, że z dniem 28.10.2021 zawiesza do odwołania nabór wniosków o Pożyczkę dla Małopolski dla start-up.

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

W ramach instrumentu finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa małopolskiego, mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik,
 • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać max 2 pożyczki.

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia,
 • zakup nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakup środków transportu: samochodów dostawczych na własne potrzeby działalności, autobusów,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, oprogramowanie IT,
 • zakup materiałów i surowców,
 • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

null

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz