Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego

 • kwota pożyczki do 15.000.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 262.540.251,10 zł. Wartość dostępnej alokacji wynosi 40.000.000,00 zł.

Aktualnie prowadzona jest ocena formalna oraz wstępna kwalifikacja wniosków złożonych do godz. 08.00.25 (czyli do 25 sekundy naboru).

Łączna wartość wniosków złożonych do tego terminu i podlegających ocenie wynosi 190.547.668,88 zł.

Pozostałe wnioski znalazły się na liście rezerwowej, a ich rozpatrzenie będzie uzależnione od wyników oceny wcześniej złożonych wniosków.

UWAGA: podmioty, które obecnie oraz w dn. 31.12.2019r. znajdowały się w trudnej sytuacji nie kwalifikują się do uzyskania pożyczki.
Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na kryteria wstępnej kwalifikacji wniosków, gdyż brak ich spełnienia będzie powodował odrzucenie wniosku.

Dokumentacja pożyczkowa:

Karta produktu Pożyczka płynnościowa POIR

Dokumenty wymagane do wniosku

Kryteria wstępnej kwalifikacji wniosku

Podstawy wyceny zabezpieczeń

Komunikat BGK

Regulamin

Odpowiedzialne za wdrożenie działań związanych z Pożyczką płynnościową POIR dla woj. małopolskiego są zespoły doradców z Krakowa (tel. 12 311 73 28) i Rzeszowa (tel. 17 853 59 17).

Skontaktuj się z nami

Na jaki cel?

Pożyczka może być wykorzystana m.in. na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zapłacenie naliczonych podatków, składek zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych
 • pokrycie zaległych faktur oraz kosztów użytkowania budynków, hal produkcyjnych itp.
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności

Dla kogo?

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki – 15 mln zł, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
 • spłacie podlega wyłącznie kapitał pożyczki,
 • brak kosztów związanych z udzieleniem finansowania,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto.

 

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz