Pożyczka Innowacyjna

 • kwota pożyczki od 5.000,00 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie 6,35%
 • okres finansowania do 10 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

Wnioski o pożyczkę składane mogą być:

– w formie papierowej w oddziale LFR w Rzeszowie

– w formie elektronicznej, przesyłając wniosek na adres: podkarpackie@lfr.lublin.pl

 

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Oprocentowanie w wysokości aktualnej stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Regulamin FP LFR „Pożyczka dla Podkarpacia”

Karta Produktu – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna

 

Pożyczka innowacyjna przeznaczona jest na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia,
 • zakup nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakup środków transportu: samochodów dostawczych na własne potrzeby działalności, autobusów,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje, oprogramowanie IT.
 • zakup materiałów i surowców,
 • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

null

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz