Pożyczka płynnościowa POIR dla Podkarpacia

 • kwota pożyczki od 10.000 zł do 7.500.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

UWAGA! od dnia 26-08-2020 r. od godz. 16.00 wstrzymany został nabór wniosków na pożyczkę płynnościową ze środków POIR

 

Formularz wniosku zawiera również załączniki oraz listę wymaganych dokumentów (kolejne arkusze pliku excel). Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego kompletność.

Wniosek można składać osobiście lub w formie elektronicznej, przesyłając na adres email: pozyczka.poir@lfr.lublin.pl

 

 

Na jaki cel?
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych,
 • zakup towarów i usług,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności.

Dla kogo?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę w woj. podkarpackim, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub są nią zagrożeni.

 

 

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki – 7,5 mln zł*, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
 • dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
 • 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r.,
 • zadeklarowana i zweryfikowana przez LFR kwota na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy,
 • spłacie podlega wyłącznie kapitał pożyczki,
 • brak kosztów związanych z udzieleniem finansowania,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto.

*ze względu na ograniczenia narzucone warunkami Projektu LFR zastrzega ograniczenie maksymalnej kwoty przyznanej pożyczki;

Regulamin

Karta Produktu

Formularz rozliczenia wydatków  (po uzupełnieniu, plik należy przesłać na adres: rozliczenie@lfr.lublin.pl)

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz