Pożyczka płynnościowa dla Podkarpacia

  • kwota pożyczki od 10.000 zł do 500.000 zł
  • oprocentowanie 0%
  • okres finansowania do 8 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • prowizja od udzielenia pożyczki brak
  • wkład własny brak

Pożyczka została wprowadzona do oferty LFR w związku ze wzrostem skali problemów wywołanych COVID-19 – na podstawie uzgodnień z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

 

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

Przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez mikro, małych lub średnich  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, mające na celu finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
b) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
d) zatowarowanie, półprodukty itp.,
e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Karta Produktu

Skontaktuj się z nami

 

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

null

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz