Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. świętokrzyskiego

 • kwota pożyczki od 10.000 zł do 15.000.000 zł (faktyczna max kwota pożyczki, którą może otrzymać przedsiębiorca wynosi 1 mln zł, co jest wynikiem aktualnych ograniczeń Projektu)
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Informujemy, że od dn. 31.12.2020 r., od godz. 12.00 został wstrzymany nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR

Wnioski można składać:
– osobiście w biurze Funduszu Pożyczkowego w Kielcach, przy ul. Staszica 1 lok. 106-107. Biuro czynne w godzinach: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku (formularz wniosku poniżej) albo

–  za pomocą generatora wniosków

 

Instrukcja wypełniania wniosku

Dokumentacja: Regulamin, Karta produktu, Wymagane dokumenty

 

Generator wniosków 

 

 

 

 

 

Na jaki cel?
Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych,
 • zakup towarów i usług,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności.

Dla kogo?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę w woj. świętokrzyskim, znajdujący się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 lub są nią zagrożeni.

 

 

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki – 15 mln zł*, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
 • dwukrotność wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),
 • 25% wartości całkowitego obrotu w 2019 r.,
 • zadeklarowana i zweryfikowana przez LFR kwota na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy,
 • spłacie podlega wyłącznie kapitał pożyczki,
 • brak kosztów związanych z udzieleniem finansowania,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto.

*ze względu na ograniczenia narzucone warunkami Projektu LFR zastrzega ograniczenie maksymalnej kwoty przyznanej pożyczki;

Regulamin

Karta Produktu

Formularz rozliczenia wydatków  (po uzupełnieniu, plik należy przesłać na adres: rozliczenie@lfr.lublin.pl)

 

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz