Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 14 kwietnia 2023 roku podpisał Umowę o Finansowanie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania Funduszem Powierniczym i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Powierniczego.

Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego

Wartość projektu: 316 813 863,70 zł, w tym:

    • wkład UE: 269 291 782,50 zł
    • wkład krajowy: 47 522 081,20 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., działające w konsorcjum, jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umów Operacyjnych, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa lubelskiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych.

Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Kwota wsparcia wynosi łącznie 54.736.842,11 zł.

Zakładane rezultaty:

– udzielenie co najmniej 104 Jednostkowych Pożyczek;
– udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej 104 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wprowadzającym innowacje produktowe lub procesowe,
– udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej 27 MŚP wprowadzającym innowacje organizacyjne lub marketingowe.

Pożyczka rozwojowa jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 2.6. Inwestycje rozwojowe w MŚP, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu.​​​​​​​

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie