Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności dla MSP

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr  2/POIR/4420/2020/IX/DIF/256 Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR. Umowa dotyczy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie makroregionu północno – wschodniego obejmującego województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie.

Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego wnosi do  Instrumentu Finansowego Wkład Funduszu Funduszy do wysokości 25 000 000 zł, pochodzący z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres Budowy Portfela rozumiany jako okres, w którym LFR udziela pożyczek MSP trwa do 31 grudnia 2020 r.