Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Umowa powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego nr 36/BGK/2019/PB-WWSII (woj. lubelskie i świętokrzyskie).

Maksymalna kwota środków na pożyczki – 4.727.685,33 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu udziela bezpośredniego wsparcia osobom/podmiotom uprawnionym w województwie lubelskim i świętokrzyskim.

Realizacją Programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej