Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU

Wartość projektu: 1,331 mld zł,
w tym: wkład UE: 1,228 mld zł, wkład krajowy Budżetu Państwa: 0,103 mld zł

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu z BGK Umowy Operacyjnej, udziela bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, przez wsparcie pożyczkami przedsiębiorstw, które z powodu pandemii mają problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Pożyczki udzielane są w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcie Płynności MŚP REACT-EU„, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.