Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Umowa powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego nr 44/BGK/2019/PB-WWSII (woj. podkarpackie i małopolskie).

Maksymalna kwota środków na pożyczki – 8.471.385,54 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do pełnienia roli Pośrednika Finansowego, która po podpisaniu Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu udziela bezpośredniego wsparcia osobom/podmiotom uprawnionym w województwie podkarpackim i małopolskim.

Realizacją Programu zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej