Kim jesteśmy

Istniejąca od 1991 roku Lubelska Fundacja Rozwoju zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie Środkowej. Pod względem czasu działalności jest to jedna z najdłużej funkcjonujących tego typu instytucji w Polsce. Głównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego regionów.

W czasie trwającej już 30 lat działalności, Lubelska Fundacja Rozwoju pozyskała i wdrożyła ponad 250 projektów pomocowych wzmacniając tym gospodarkę i konkurencyjność sektora MŚP. W 2016 roku LFR otrzymała akredytację Ministra Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradczych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Profesjonalizm instytucji został doceniony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który uczynił Fundację pośrednikiem finansowym udzielającym bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom. LFR udziela pożyczek unijnych przedsiębiorcom działającym na terenie województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W 2021 r. Fundusz Pożyczkowy LFR udzielił ponad 780 pożyczek o łącznej wartości 206 mln zł.

Więcej o LFR na stronie http://www.lfr.lublin.pl/o-fundacji/

 

INFORMACJA:

Wobec pojawiających się informacji dotyczących rzekomej współpracy Lubelskiej Fundacji Rozwoju z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie przygotowania wniosków o finansowanie, informujemy że powyższe informacje są absolutnie nieprawdziwe.

Wszelką pomoc, w tym na etapie przygotowania wniosków, udzielania informacji na temat dostępnej oferty, Lubelska Fundacja Rozwoju świadczy nieodpłatnie, wyłącznie w oparciu o własny personel – Doradców Klienta, pracujących w każdym z oddziałów naszej instytucji.

Tym samym powoływanie się przez jakikolwiek podmiot na relacje czy rzekomą współpracę z Lubelską Fundacją Rozwoju nie znajduje żadnego oparcia w faktach i jest całkowicie nieuprawnione.

W przypadku, gdyby ktokolwiek spotkał się z tego typu nieuczciwymi praktykami, prosimy o informację, abyśmy mogli podjąć stosowne kroki prawne.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy jest partnerem

Dbamy o Twoje dane

Przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez Lubelską Fundację Rozwoju danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało.

Czytaj dalej