Pożyczka rozwojowa

  • kwota pożyczki do 2.000.000 zł
  • oprocentowanie 2,00%
  • okres finansowania do 10 lat
  • okres karencji do 12 miesięcy
  • prowizja od udzielenia pożyczki brak

 

Wnioski o pożyczkę rozwojową przyjmowane są:

– osobiście w oddziałach LFR – w Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu.

za pośrednictwem operatora pocztowego w biurach Funduszu Pożyczkowego

w formie elektronicznej, przesyłając na adres email: info@lfr.lublin.pl

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Karta Produktu – Pożyczka rozwojowa

Regulamin

Tabela prowizji i opłat

Pożyczkę rozwojową można przeznaczyć na sfinansowanie:

1. Inwestycji początkowej, związanej z wyposażeniem lub doposażeniem przedsiębiorstwa, które mają służyć:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub udoskonalonych produktów, usług czy technologii,
  • wdrożeniu w przedsiębiorstwie nowoczesnych technologii IT – jako dodatkowy element projektu.

2. Inwestycji na wczesnym etapie rozwoju, obejmujące inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Przede wszystkim wsparcie otrzymają inwestycje produkcyjne MŚP, które wprowadzają innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne.

 

Skontaktuj się z nami

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz