Pożyczka na rozwój turystyki

 • kwota pożyczki od 1.000 zł do 500.000 zł
 • oprocentowanie 0,075%
 • okres finansowania do 7 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Preferencje dla obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Green-Velo oraz przedsiębiorstw start-up (nie dłużej niż 2 lata):

 • oprocentowanie pożyczki: 0,0375%
 • brak wymaganego wkładu własnego
Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego).

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wzór umowy pożyczki preferencyjnej

Wyciąg z regulaminu

W ramach instrumentu finansowane mogą być przedsięwzięcia w branży turystycznej i okołoturystycznej, realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych,
 • podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
 • budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
 • budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
 • produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych (np. kosmetyki);
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
 • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
 • oraz jako element ww. inwestycji:
  • tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka;
  • pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą,
  • pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz