Pożyczka OZE dla mieszkańców

 • kwota pożyczki do 300.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 10 lat
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak

 

Wsparcie mieszkańców Lubelskiego w rozwoju OZE

Szczegóły

Pożyczkę OZE dla mieszkańców mogą otrzymać mieszkańcy województwa lubelskiego, przez których rozumie się właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rozumianych jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

 

Karta Produktu – Pożyczka OZE dla mieszkańców

 

Pożyczkę OZE dla mieszkańców można przeznaczyć na sfinansowanie:

 1. budowy i rozbudowy instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji,
 2. budowy i rozbudowy instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

 

Wartość Pożyczki OZE dla mieszkańców uzależniona jest od zakresu zastosowanych technologii i może wynosić:

 1. do 100 tys. zł dla inwestycji jedynie w źródło energii elektrycznej (lub źródło ciepła),
 2. do 200 tys. zł dla inwestycji łączących źródło energii elektrycznej i/lub źródło ciepła odpowiednio w magazyn energii elektrycznej lub ciepła,
 3. do 300 tys. zł dla inwestycji zintegrowanych, łączących źródło energii elektrycznej ze źródłem ciepła i magazynami energii elektrycznej lub ciepła oraz z systemem zarządzania energią.

 

Okres spłaty Pożyczki OZE dla mieszkańców wynosi:

 1. Do 7 lat,
 2. Do 10 lat dla inwestycji dotyczących wykorzystania energii słonecznej, biomasy oraz inwestycji w projekty zintegrowane.

 

Skontaktuj się z nami

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz