Pożyczka dla MŚP

 • kwota pożyczki od 5.000 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie 3,175%
 • okres finansowania do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

 

 

Szczegółowe informacje u Doradcy Klienta – nr tel. 500062246

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Oprocentowanie w wysokości połowy aktualnej stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Regulamin

Karta Produktu – Pożyczka dla MŚP

W ramach instrumenty finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch,
 • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności,
 • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynku lub na nowe rozwiązania,
 • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).
Skontaktuj się z nami

Typy projektów

 • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nieprowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego;
 • zakup materiałów i surowców bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego , na które zostało przyznane finansowanie inwestycyjnego (max 50% kwoty pożyczki),
 • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

 

Pożyczki udzielane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 null

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz