Pożyczka obrotowa

  • kwota pożyczki od 5.000 zł do 600.000 zł
  • oprocentowanie 0%*
  • okres finansowania do 3 lat
  • okres karencji do 6 miesięcy
  • prowizja od udzielenia pożyczki brak
  • wkład własny min 20% netto**

*Oprocentowanie 0% – dla pożyczek na zakup materiałów i/lub towarów oraz pozostałych nakładów służących rozwojowi lub wzmocnieniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

Dla pozostałych pożyczek obrotowych – oprocentowanie rynkowe – na stopie referencyjnej, tj. od 0,75%

**dotyczy pożyczek obrotowych preferencyjnych

Dowiedz się więcej:

Szczegóły

O pożyczkę ubiegać się może mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę

Wyciąg z regulaminu

W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa lubelskiego i obejmujących finansowanie majątku obrotowego.

Skontaktuj się z nami

Typy projektów

  • zakup materiałów i/lub towarów oraz pozostałych nakładów służących rozwojowi lub wzmocnieniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa,
  • finansowanie należności,
  • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego),
  • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

 

Uzyskaj dostęp do środków unijnych. Zadzwoń lub napisz